Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Redakčná rada

Zlatica Bakošová

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Bratislava

Paulína Koršňáková 

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Bratislava

Eduard Lukáč

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Mária Matulčíková

Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Bratislava