Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Redakčná rada

Zlatica Bakošová

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Paulína Koršňáková 

Slovenská pedagogická spoločnosť, Bratislava

Eduard Lukáč

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Peter Ondrejkovič

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika