Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Obsah


Ročník 12, 2021, č. 4, s. 251-319

  • Silvia Dončevová: Kvalita pracovného prostredia a spokojnosť pedagogických a odborných zamestnancov v škole
  • Dáša Oravkinová: Rozvoj kognitívnych procesov u detí raného a predškolského veku
  • Dominika Dziurosz-Serafinowicz – Patryk Dziurosz-Serafinowicz: Does Questioning Help Us to Run a Tranquil Life?
  • Nikola Kallová: Vzťahovosť a dialóg Evidencia efektivity sokratovskej metódy vyučovania vo výskumnej literatúre
  • Recenzia: Šikanovanie a kyberšikanovanie v škole
  • Pozvánka na konferenciu: Výchova, vzdelávanie, prevencia a pomoc žiakom v náročných životných situáciách

Stiahnuť celé číslo v PDF