Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

FORUM 21: European Journal on Child and Youth Research (Ladislav Macháček)


V poradí štvrté číslo Európského časopisu pre výskum detí a mládeže – Euro-pean Journal on Child and Youth Research je výsledkom široko koncipovaného projektu troch krajín EÚ (Nemecko, Francúzsko a Anglicko), ktorých centrá pre štátnu politiku mládeže spojili finančné prostriedky a intelektuálne kapa-city, aby podporili skúmanie európskej identity.

Treba poznamenať, že pôvodne boli príspevky z výskumu mládeže publikované v časopise FORUM 21: Euro-pean Journal on Child and Youth Policy spoločne s príspevkami o mládežníc-kej politike a práci s mládežou. Cieľom oboch časopisov je podporovať európsku spoluprácu a dialóg v oblasti mládežníckej politiky medzi mládežníc-kymi politikmi, pracovníkmi s mládežou a výskumníkmi.

Stiahnuť celý článok v PDF