Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hlaďo, Petr: Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů (Zdeněk Friedmann)


Monografie „Profesní orientace adolescentů: poznatky z teorií a výzkumů“ je výsledkem práce PhDr. Petra Hlaďo, PhD., odborného asistenta z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Jedná se o uznávaného autora, který se dlouhodobě věnuje výzkumu volby povolání žáků základních a středních škol, kariérové zralosti žáků, kariérovému poradenství, kariérové výchově a dalším tématům, které s předmětnou problematikou recenzované publikace souvisejí.

Stiahnuť celý článok v PDF