Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kasper, Tomáš – Kasperová, Dana: Dějiny pedagogiky


Dejiny pedagogiky patria v klasickom ponímaní diferenciácie pedagogických vied ako vedného systému k bázickým disciplínam. Ich poznanie by malo byť fundamentom každého pedagogického vzdelania a prispieva k orientácii v dnešnom (niekedy až príliš a za každú cenu) reformne orientovanom a hektickom edukačnom prostredí. Tomuto účelu má slúžiť aj recenzovaná publikácia. Z historicko-časového hľadiska je zameraná na „dejiny novoveku a moderného pedagogického myslenia“.

Stiahnuť celý článok v PDF