Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Oprávilová, Eva – Kropáčková, Jana: Předškolní pedagogika (Darina Dvorská)


Praha: Garada Publishing, a.s., 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5107-8

„Pochopiť podstatu zlatého veku detstva a rozumieť dieťaťu znamená tiež veľa študovať z kníh a učiť sa na základe skúseností druhých“ (Oprávilová, 2016, s.9). Úvodným argumentom sa čitateľovi (študent učiteľstva, učiteľ, ale aj rodič) na začiatku monografie prihovára dvojica odborne erudovaných a skúsených autoriek Eva Oprávilová a Jana Kropáčková. Předškolní pedagogika vyšla v prvej polovici roka 2016 vo vydavateľstve Grada. Recenzovaná kniha tvorí „sprievodcu ku štúdiu otázok teórie a praxe predškolskej výchovy“ (s. 9). Nasledujúci posudzujúci text sa pokúsi opisom poukázať na to, že dobrých dôvodov venovať pozornosť tejto monografii je viacero.

Stiahnuť celý článok v PDF