Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Potočárová, Mária: Pedagogický výskum v Oceánii na Šalamúnových ostrovoch (Erich Mistrík)


Kto z nás aspoň raz nesníval s otvorenými očami? – to je prvá veta knižky Márie Potočárovej o pedagogickom výskume. Máme pocit, že touto knižkou budeme unikať z reality. Ak sa pohybujeme v pedagogickom svete, tak asi budeme unikať z reality školy, výchovy, žiakov a všetkého, čo tvorí každodenný život učiteľa.

Ale potom si s prekvapením prečítame podtitul tejto knižky – Pedagogická čítanka. Dokonca „učebný text“. Ako možno snívať s otvorenými očami pri učebnom texte? Ľahko by sme našli deti, ktoré by povedali – keď sa nám nad učebnicou nechce učiť. To je síce možné, ale prečo sa pedagogická čítanka, ktorú napíše profesorka pedagogiky, začína odkazom na snívanie?

Stiahnuť celý článok v PDF