Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bakošová, Zlatica: Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010. Inovace a nové trendy


V dňoch 28. 4. – 30. 4. 2010 sa v Brne uskutočnila medzinárodná konferencia Sociální pedagogika ve strední Evrope. Inovace a nové trendy, ktorej hlavným organizátorom bol Institut mezioborových studií Brno (IMS). IMS Brno je súkromnou vysokou školou, ktorá zabezpečuje štúdium sociálnej pedagogiky na interdisciplinárnom základe na bakalárskom a magisterskom stupni a od svojho vzniku každoročne organizuje odborné semináre venované problematike sociálnej pedagogiky.