Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danek, Ján: Rokovanie výboru Slovenskej pedagogickej Spoločnosti pri SAV


Po úmrtí predsedu Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied Ladislava Macháčka je potrebné pokračovať v činnosti spoločnosti v zmysle úsilia jej znovuzakladateľa. Za týmto účelom sa 8. 4. 2015 stretol na rokovaní výbor spoločnosti, ktorého úlohou bolo prerokovať a stanoviť líniu ďalšej činnosti spoločnosti, riešiť aktivity elektronického časopisu Pedagogika.sk, prípravu valného zhromaždenia spoločnosti a určenie štatutárneho zástupcu spoločnosti pre kontakt s FIO bankou, členskou základňou, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími inštitúciami. Členky a členovia výboru konštatovali potrebu ďalšej aktivizácie spoločnosti a prostredníctvom uznesení sa dohodli na záveroch, že výbor osloví katedry pedagogiky a ďalšie pedagogické pracoviská na slovenských vysokých školách k podnetom aktivít spoločnosti. Zároveň výbor spoločnosti podporil vydávanie elektronického časopisu Pedagogika.sk, ktorý bude realizovaný v nadväznosti na finančné možnosti organizácie.

Stiahnuť celý článok v PDF