Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kozárová, Nina – Tomšik, Robert: Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí


Dňa 3.5.2017 sa na Katedre pedagogiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konal už XIV. ročník medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie, pod názvom Paradigmy zmien edukácie v 21.storočí. Konferencia sa konala pod záštitou Evy Szórádovej, dekanky Pedagogickej fakulty. Cieľom konferencie bolo analyzovať súčasné trendy a problematiku pedagogickej a andragogickej teórie, praxe a výskumu, ale aj rozvoj kľúčových stratégií podporujúcich kritické a tvorivé myslenie.

Stiahnuť celý článok v PDF