Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ondrejkovič, Peter: Za Ludwigom von Friedeburgom


17. mája 2010 zomrel vo Frankfurte nad Mohanom vo veku 85 rokov Ludwig – Ferdinand von Friedeburg (narodil sa 21. mája 1924 vo Wilhelmshavene, SRN), významný nemecký pedagóg a sociológ. V šesťdesiatych rokoch, v počiatkoch rozvoja slovenskej sociológie mládeže a výchovy, sa skupina začínajúcich sociológov okolo prof. Macháčka a doc. Suchého orientovala nielen na poľskú sociológiu, ale i na iných autorov.

Z tých u nás menej prístupných autorov to bol práve Ludwig von Friedeburg, ktorého dielom Jugend in der modernen Gesellschaft (Kiepenheuer & Witsch, Köln 1965) sa nejeden z nás nadchýnal.

Stiahnuť celý článok v PDF