Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Valihorová, Marta – Sokolová, Lenka: Ďuričove dni 2016 – konferencia Asociácie školskej psychológie


V dňoch 10. a 11.11.2016 sa na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia Asociácie školskej psychológie pod názvom Ďuričove dni 2016: Psychológ v systéme školy. Cieľom tohto vedeckého podujatia, ktoré má viac ako 20 – ročnú tradíciu, je vytvárať priestor pre odborné stretnutie a výmenu skúseností výskumníkov a výskumníčok aj školských psychológov a psychologičiek z praxe.

Stiahnuť celý článok v PDF