Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 7, číslo 4.

Blinka, Lukas a kolektív: Online závislosti (Kristína Liberčanová)

Praha: Grada, 2015. 198 s. ISBN 978-80-247-5311-9

Monotematicky ladená publikácia, vydaná nakladateľstvom Grada Publishing v predchádzajúcom roku, pochádza v spolupráci s Masarykovou univerzitou z dielne viacerých odborníkov. Jedná sa o jednu z mála takto ladených prameňov z oblasti nelátkových závislostí ako v Českej republike, tak i u nás. Jej opodstatnenosť netreba pred odbornou verejnosťou obhajovať vzhľadom na stúpajúci trend užívania elektronických online služieb.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Blinka, Lukas a kolektív: Online závislosti (Kristína Liberčanová)