Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Editorial Board

Zlatica Bakošová

Faculty of Philosophy, University of Commenius, Bratislava, Slovakia

Paulína Koršňáková 

Slovak Educational Society, Slovakia

Eduard Lukáč

Faculty of Arts, University of Prešov, Prešov, Slovakia

Peter Ondrejkovič

Faculty of Pedagogy, Palacky University, Olomouc, Czech Republic