Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Bělík, Václav, Hoferková, Stanislava, Kraus, Blahoslav, a kol.: Slovník sociální patologie (Silvia Dončevová)


Praha: Grada, 2017. 120 s. ISBN 978-80-271-0599-1.

Slovník sociální patologie je útla knižočka, ktorá by mohla potešiť každého, kto má rád vo veciach jasno – študenta, učiteľa, akademika, pracovníka v pomáhajúcich profesiách, no hoci aj rodiča alebo bežného občana. Pojmy, vo vnútri ukryté, sa totiž týkajú každého z nás – ide o o bežné sociálne javy, a to nielen patologické.

Stiahnuť celý článok v PDF