Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Čapek, Robert: Odměny a tresty ve školní praxi (Andrea Čonková)


Otázky odmien a trestov v škole sú staré asi ako školstvo samo, názory na ne sa však počas rokov menili. V súčasnej modernej spoločnosti vznikajú nové problémy, s ktorými si učitelia prostredníctvom tejto činnosti musia poradiť. Preto je zaujímavé a prínosné, keď mladí autori prichádzajú s novým pohľadom na odmeňovanie a trestanie v školskej praxi. Ešte cennejšie je, ak vyplýva z ich vlastnej praxe.

Takéto poznatky prináša aj nová publikácia Roberta Čapka z Univerzity v Hradci Králové. Ide o druhé, prepracované vydanie. Snahou autora je podľa jeho slov vyhnúť sa extrémnym situáciám v školách a venovať sa skôr takým, ktoré učiteľov najviac a bežne trápia, aby mohli poslúžiť ako príklad pre väčšinu učiteľov.

Stiahnuť celý článok v PDF