Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Czarnecki, Paweł – Krakowczyková, Mariola: Úskalí ve výchově a vzdělávání moderní doby – Pułapki wychowania i kształcenia ery nowożytnej (Jiří Pavlů)


Karviná: Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné 2016, 212 s. ISBN 978-83-7520-208-3

Kolektiv autorů – vysokoškolských pedagogů z České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky – ve svých třinácti publikovaných příspěvcích prezentuje v tematicky zaměřené monografii v teoretické i praktické rovině osobnosti pomáhajících profesí ve výchovně vzdělávacím procesu a působení na jedince / skupiny osob, nacházejících se v určitém sociálním prostředí, kterým je člověk ovlivňován a formován. Součástí jsou i další aktuální témata současného života.

Stiahnuť celý článok v PDF