Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Galádová, Andrea – Gallová, Soňa – Katreniaková, Eva – Kelemen, Zsófia – Stovíčková, Jana: Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl. Národná správa z medzinárodných výskumov PIRLS 2011 – čitateľská gramotnosť a TIMSS 2011 – matematická a prírodovedná gramotnosť (Ľudmila Liptáková)


V októbri 2013 bola na webovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania zverejnená národná správa z medzinárodných výskumov PIRLS 2011 – čitateľská gramotnosť a TIMSS 2011 – matematická a prírodo-vedná gramotnosť pod názvom Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl. Aj keď momentálne je možno horúcejšou témou odborného i spoločenského diskurzu zverejnenie pre Slovensko nelichotivých výsledkov medzinárodného merania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 15-ročných PISA 2012, v recenzii národnej správy PIRLS a TIMSS 2011 sa vrátime k výsledkom žiakov na výstupe z primárneho vzdelávania.

Stiahnuť celý článok v PDF