Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Held, Ľubomír – Žoldošová, Kristína – Orolínová, Mária – Juricová, Iveta – Kotuľáková, Katarína: Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania (IBSE v slovenskom kontexte) (Paulína Koršňáková)


Osem kapitol relatívne útlej publikácie pätice autorov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity uvádza čitateľa do kontextu prírodovedného vzdelávania a jeho vývoja na Slovensku. Oboznamuje aj s jedným aktuálnym globálnym trendom vo vyučovaní prírodovedných predmetov – IBSE – Inquiry Based Science Education.

Stiahnuť celý článok v PDF