Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kasperová, Dana: Výchova a vzdělávání průmyslového člověka v kontextu vývoje firmy Baťa v meziválečném Zlíne (Blanka Kudláčová)


Liberec: Technická univerzita, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7494-176-4

Problematika fenoménu firmy Baťa a jej protagonistov – Tomáša Baťu a jeho nevlastného brata Jana Antonína Baťu, začala byť predmetom záujmu odborníkov z jednotlivých vedných oblastí ihneď po r. 1989. Išlo však zväčša o prvoplánové diela deskriptívneho charakteru, nesúce často subjektívne názory autora. Bolo to spôsobené tým, že v období socializmu baťovský fenomén nemohol byť objektívne analyzovaný a kriticky prehodnotený. Z tohto dôvodu vítam snahu mladej historičky pedagogiky Dany Kasperovej a jej pokus analyzovať výchovu a vzdelávanie vo firme Baťa v medzivojnovom Zlíne. Zvlášť oceňujem, že uvedený fenomén sleduje v optike širšieho sociologického a sociálneho kontextu a rekonštruuje ho vychádzajúc z vlastných archívnych bádaní.

Stiahnuť celý článok v PDF