Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kosová, Beáta: Filozofické a globálne súvislosti edukácie (Ján Danek)


Azda nie je vo svete nič náročnejšie a zložitejšie ako výchova a vzdelávanie. Ide o oblasti spoločenskej existencie, ktoré ovplyvňuje história i súčasnosť, rodina i spoločnosť, škola i verejnosť, mikroprostredie i svet. V centre týchto skutočností je dieťa i dospievajúci, ktorý má tieto všetky vplyvy absorbovať a prijať normy života v globálnom i rozdelenom svete. Objektívna realizácia výchovy a vzdelávania má základ v reálnom videní úloh, cieľov a predovšetkým procesov formovania osobnosti, čo nevyhnutne vyžaduje jednorazové filozofické objasňovanie pozície človeka v živote a spoločnosti. Takej pozície, ktorá má síce určitý súlad s procesom formovania, ale predovšetkým s úlohami tvorby samostatnej kultivovanej osobnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF