Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

KUDLÁČOVÁ, Blanka: Dejiny pedagogického myslenia I. Počiatky vedomej výchovy a pedagogických teórií.


V oblasti historicko-pedagogického bádania treba s radosťou privítať každé nové dielo, ktoré akýmkoľvek spôsobom rozširuje naše doterajšie poznatky o dejinách školstva a pedagogiky. V plnej miere to platí aj o tejto publikácii, monografii s viacerými funkčnými prvkami učebnice. Recenzovaná publikácia vyšla z dielne vysokoškolskej učiteľky Blanky Kudláčovej z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Je prvou časťou zamýšľanej trilógie mapujúcej dejiny pedagogiky – v autorkinej nomenklatúre – dejiny pedagogického myslenia.

Stiahnuť celý článok v PDF