Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kudláčová, Blanka – Rajský Andrej: Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť) (Adriana Sarkozyová)


Európske pedagogické myslenie (od moderny k postmoderne po súčasnosť) je názov monografie publikovanej vydavateľstvom Typi Universitatis Tyrnaviensis v Trnave, ktorá voľne nadväzuje na publikáciu Európske pedagogické myslenie (od antiky po modernu), a ktorá uzrela svetlo sveta v rovnomennom vydavateľstve v roku 2010.

Táto pozoruhodná monografia, do ktorej prispelo 15 autorov pochádzajúcich z univerzít v Bratislave, v Trnave, v Nitre, v Prešove, v Liberci a vo Varšave, je mozaikou, v ktorej sa odráža vývin pedagogického myslenia od začiatku 17. stor. až po súčasnosť. Odborné texty sú vypracované veľmi precízne, odráža sa v nich prehľad i nadhľad autorov, profesionalita i originalita sú najvhodnejšími atribútmi, ktoré zaručujú pútavé čítanie a sú dostatočným stimulom pre ďalšie úvahy, bádanie a širšiu vedeckú diskusiu.

Stiahnuť celý článok v PDF