Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lukáč, Marek (ed.): Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie (Silvia Lukáčová)


Zborník Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie predstavuje výstup z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú organizovala Katedra andragogiky Fakulty humanitných aprírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločnosťou dňa 11. decembra 2012 v Prešove. Hlavným cieľom konferencie bolo analyzovať súčasný stav, problémové oblasti a možné hlavné vývojové tendencie v edukácii vo svete vyžadujúcom od jednotlivcov rôznorodé kompetencie pre ich uplatnenie sa v spoločnosti a v práci. Stanovený cieľ konferencie možno aplikovať i ako cieľ publikovaného zborníka, keďže jeho štruktúra kopíruje tematické zameranie konferencie v jej jednotlivých sekciách.

Stiahnuť celý článok v PDF