Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Nussbaum, Martha Craven: Not for profit. Why Democracy Needs the Humanities (Lukáš Bomba)


V roku 2010, keď vody slovenského vysokého školstva víril Konrad Paul Liessmann so svojou Teóriou nevzdelanosti, vyšla v americkom vydavateľstve Princeton University Press kniha Marthy Nussbaum Not for profit. Autorka, profesorka na Právnickej fakulte Chicagskej univerzity, je známa na Slovensku predovšetkým filozofickej obci napríklad knihou Krehkosť dobra (Oikoymenh, 2003). Venuje sa najmä filozofii starovekého Grécka a otázkam práva a spravodlivosti v súčasnom svete. Tentokrát obrátila Martha Nussbaum kritický pohľad k súčasnému stavu vzdelania a vzdelávania vo svete. Aj keď sama hovorí, že sa venuje predovšetkým Spojeným štátom americkým a Indii, množstvo odkazov smeruje do Európy.

Stiahnuť celý článok v PDF