Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Procházka, Miroslav: Sociální pedagogika (Lenka Hlavičková)


Počátkem roku 2012 nakladatelství Grada představilo v rámci své pedagogické řady novou publikaci Miroslava Procházky „Sociální pedagogika“. Monografie přispívá cennými podněty k diskusi týkající se úkolů dynamicky se rozvíjejícího oboru v kontextu vývoje současné společnosti.

Autor, profesí pedagog na Jihočeské univerzitě, předložil komplexní a fundovaně pojatý text, který obohacuje o fakta získaná prostřednictvím vlastních empirických studií. Knihu člení do čtyř základních oddílů. V úvodu se věnuje hledání historických kořenů sociální pedagogiky. Dále se snaží pojmenovat pozici oboru v současnosti. Významná část textu je věnována problematice vlivu prostředí na výchovu a vzdělávání. V závěru autor zdůrazňuje souvislosti sociální pedagogiky a primární prevence.

Stiahnuť celý článok v PDF