Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Šeben, Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra.: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní (Erich Petlák)


 Šeben Zaťková, Tímea, Černáková, Eleonóra: Základy pedagogiky v inžinierskom vzdelávaní. Praha: Wolters Kluwer, 180 s., ISBN 978-807598-182-0.

Zo samotného názvu publikácie je zrejmé, komu je určená. Samotné autorky zameranie publikácie charakterizujú: „Cieľom publikácie je poskytnúť základnú orientáciu v oblasti pedagogických vied vysokoškolským študentom a absolventom inžinierskych odborov štúdia, ale aj študentom učiteľstva profesijných predmetov, takisto mladým začínajúcim učiteľom a doktorandom, vysokoškolským učiteľom.“

Stiahnuť celý článok v PDF