Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Štefančík, Radoslav – Macháček, Ladislav a kolektiv: Pravicový extremismus a mládež na Slovensku (Petr Ibl)


Kolektiv autorů pod vedením Prof. Ladislava Macháčka a PhDr. Radoslava Štefančíka publikoval nedávno monografii Pravicový extremismus a mládež na Slovensku, která, jak již z názvu publikace vyplývá, se zabývá jedním z nebezpečných společenských jevů a hrozbě současnosti, t. j. popisu a výzkumu pravicového extremismu na Slovensku. K tomuto účelu byla vybrána zejména mládež, jako jedna z poměrně snadno ovlivnitelné a ohrožené části obyvatelstva v prostředí, které je již několik let sužováno ekonomickou a sociální krizí. Extremismus a jemu podobné fenomény, jsou zde popsány a přiblíženy čtenářům ve všech formách a projevech, které se vyskytují nejen na Slovensku, ale i v ostatních demokratických zemích střední a východní Evropy.

Stiahnuť celý článok v PDF