Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Stehlíková Babyrádová, Hana – Musilová, Jana – Tikálová, Lucie – Sosna, Jiři: Uvnitř a vne – Sociálni a edukatívní aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejnem prostoru (Tomáš Telepák)


Olomouc: Vydavateľstvo Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 1. Vydanie, 152 s. ISBN 978-80-244-4073-6

Monografia nastoľuje problematiku aktuálnych tendencií výtvarnej tvorby a edukácie v nadväznosti na sociálny aspekt, vonkajšie vplyvy, či spolupráce v prostredí školy a mimo vzdelávacej inštitúcie. Pozostáva zo štyroch nosných častí s špecifickým odborným vyjadrením pohľadu štyroch autorov na spoločnú tému a krátkym doplnkovým príspevkom na záver. Témou prvej kapitoly sú environmentálne aspekty výtvarnej tvorby v školskom prostredí a vo verejnom priestore. Autorkou je Hana Stehlíková Babyrá-dová. V tejto časti autorka rozoberá premenu vnímania výtvarnej tvorby za posledných dvadsať rokov, ktorá neostáva len v prostredí vzdelávacej inštitúcie, ale presahuje do exteriéru obranného prostredia. Zohľadňuje aspekty socializácie a autoedukácie prostredníctvom tvorby. Skúma príčiny inklinácie k spojeniu hľadania identity prostredníctvom výtvarných aktivít v súvislosti s environmentálnym cítením pri „budovaní“ osobnosti jedinca.

Stiahnuť celý článok v PDF