Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Veteška, Jaroslav: Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých (Jiří Pavlů)


Praha: nakladatelství Portál, 2016, 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9

České nakladatelství „Portál“ vydalo nový titul autora Jaroslava Vetešky, pod názvem Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Kniha je členěna do tří obsáhlých kapitol, v jejichž obsahu vnímavý čtenář nachází co nejucelenější informaci z oblasti vzniku a rozvoje andragogiky, andragogických disciplín a přehled o možnosti studovat v České republice andragogiku na vysokých školách. Součástí je také vhled do problematiky filozofie a teorie výchovy dospělých. Druhá kapitola pod sjednocujícím titulkem „Konceptualizace a systemizace vzdělávání dospělých“ podává výklad základních andragogických pojmů a mimo jiné pojednává o celoživotním vzdělávání a učení, zájmovém, občanském a politickém vzdělávání dospělých a jsou prezentována specifika edukace seniorů.

Stiahnuť celý článok v PDF