Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Vladimír Spousta: Vizualizace vybraných problémů hraničních pe-dagogických disciplín (Jozef Maňák)


Recenzovaná publikace je součástí trilogie o vizualizaci (1. díl: Vizualizace vybraných problémů základních pedagogických disciplín, 2. díl: Vizualizace vybraných problémů aplikovaných pedagogických disciplín), v níž autor z tohoto zorného úhlu přehlíží celé rozsáhlé pole pedagogických jevů. Trilogie je pozoruhodná zejména tím, že problematiku vizualizace zpracovává kom-plexně, tj. nejen teoreticky, ale též s výrazným zřetelem k aplikaci v pedago-gické praxi. Přehledy vybraných vizuálií z pedagogických a příbuzných disciplín nejsou jen ukázkami tvořivé praxe pedagogů, ale představují též pramen pro zobecnění a teoretické závěry, poněvadž demonstrují spojení myšlení s vizuálním vnímáním. Po této stránce je autorovo úsilí o vizualizaci jevů také podnětem pro hlubší analýzu poznávacího procesu.

Stiahnuť celý článok v PDF