Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Redakčná rada

Zlatica Bakošová

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Štefánia Ferková

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Peter Gavora

Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, Česká republika

Paulína Koršňáková 

Slovenská pedagogická spoločnosť, Bratislava

Eduard Lukáč

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Peter Ondrejkovič

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Štefan Porubský

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Mária Potočárová

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Štefan Švec

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava