Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 10, číslo 1.

Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých (Dominika Orišková)

 Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2016. 283 s. ISBN 978-80-85544-98-5.

K čitateľom sa dostáva podnetná publikácia, ktorej úlohou je podľa autorky recenzie najmä povzbudiť k zamysleniu nad možnosťami výchovy v otázke regulácie emočných prejavov. To, do akej miery sa dokážeme ovládať, a ktoré situácie a následne vyvolané emócie riadia naše správanie a konanie, je podľa všetkého ovplyvnené mnohými faktormi – predovšetkým osobnostnými predispozíciami (vnútorné, osobnostné faktory) a potom kvalitou a intenzitou výchovného procesu, najmä v rodine (no určite netreba opomenúť ani školské a celospoločenské výchovné vplyvy).

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2019   Komentáre vypnuté na Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých (Dominika Orišková)