Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Spomienka na prof. Ladislava Macháčka


prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.

V sobotu 30. januára sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia prof. Ladislava Macháčka, zakladateľa Slovenskej pedagogickej spoločnosti a jedného zo zakladateľov vedeckého časopisu Pedagogika.sk. Venujte prosím jeho pamiatke tichú spomienku spolu s nami.

Výbor Slovenskej pedagogickej spoločnosti