Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Danek, Ján: Výročie významného pedagóga prof. Ondreja Baláža


Sú chvíle, ktoré sa stávajú významnou súčasťou pozitívneho vnímania sveta i ľudí okolo nás. Takouto šťastnou chvíľou, pre všetkých odborníkov z oblasti pedagogiky, bol 10. máj 2012, kedy sme si pripomenuli významné životné jubileum najstaršieho pedagóga na Slovensku prof. PhDr. Ondreja Baláža, DrSc. S úctou a pokorou sa s jubilantom zdravili jeho kolegovia, žiaci i priatelia, ktorí, s plnou vážnosťou chvíle, hodnotili minulosť, súčasnosť a prognózovali budúcnosť pedagogickej vedy, ktorej predmetom výskumu sú výchova a vzdelávanie. Všetci priaznivci kvalitnej a zodpovednej výchovy a vzdelávania sa stretli pri príležitosti 90. výročia prof. PhDr. Ondreja Baláža, DrSc.

Stiahnuť celý článok v PDF