Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Dončevová, Silvia: Reflexia na prednášku Mareka Tesara na Pedagogickej fakulte UK v Bratislava


V dňoch 3. – 5. 11. boli niektorí študenti a pedagógovia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave súčasťou mimoriadne prínosného odborného stretnutia s Marekom Tesarom, výskumníkom a pedagógom z Auckland University, Nový Zéland. Iba niektorí preto, že organizátori nezvolili vhodný dátum (deň po dekanskom voľne v rámci sviatkov Všetkých zosnulých) a ani vhodnú formu PR (iba prostredníctvom mailu zamestnancom fakulty pár dní pred spomínanými sviatkami). Pre vedenie fakulty, kolegov aj študentov veľká škoda. Pretože prínos spočíval v uvedomení si potreby slobody a kreativity akademického aj celkovo školského prostredia, a ich prenosu do didaktického systému: prednášky vlastne neboli prednáškami v slovensky tradičnom zmysle, ale interaktívnymi stretnutiami prezentujúcimi radikálne iný, zaujímavejší a inšpirujúcejší pohľad na pedagogický výskum a pedagogickú činnosť vo všeobecnosti aj konkrétnosti. Potom aj tá „hodina a pol“ ubehne o čosi rýchlejšie, ale najmä si z nej poslucháč/participátor odnesie všeličo podnetné, čo mu ešte dlho vŕta v hlave a nedovolí zabudnúť, že sa to dá aj inak.

Stiahnuť celý článok v PDF