Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Hanuliaková, Jana – Porubčanová, Dáša – Marks, Igor: 3. ročník konferencie Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie


3. ročník konferencie „Kuchárska kniha pre život alebo cesty pozitívnej edukácie“ sa konal opätovne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku. Dňa 23.11.2016 prevzala úlohu hostiteľa podujatia organizovaného Vysokou školou DTI, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Partnerom podujatia bolo tiež Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dubnici nad Váhom. Festival vzdelávania sa tento rok niesol v pozitívnych myšlienkach a prístupoch smerovania edukácie.

Stiahnuť celý článok v PDF