Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2010 a 2011 pre Valné zhromaždenie


Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v tomto období 161 evidovaných členov a 96 platiacich členov. V rokoch 2010 a 2011 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov.

Stiahnuť celý článok v PDF