Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Holkovič, Ľubomír – Frýdková, Eva: Správa revíznej komisie SPaS pre VZ SPaS za roky 2012 a 2013


Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala v roku 2013 96 evidovaných členov. V rokoch 2012 a 2013 pribudlo 12 nových členov, predovšetkým doktorandov. Súčasne sme v roku 2013 vyradili z adresára 16 členov, ktorí neuhradili členské poplatky za ostatné 4 roky a nereagovali na naše výzvy v zmysle stanov spoločnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF