Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ivanovičová, Júlia – Pavličková, Alexandra – Polakovičová, Renáta: Valné zhromaždenie UNIE COMENIUS


Dňa 15. novembra si pripomenieme už 345. výročie úmrtia J. A. Komenského. Život, dielo a odkaz J. A. Komenského v Európskom priestore prezentuje a interpretuje zhromaždenie občanov Českej republiky a cudzích štátnych príslušníkov, ktoré nesie čestný názov Unie Comenius. Vďaka svojim členom prehlbuje a posilňuje predovšetkým Komenského odkaz nielen v rovine odbornej a pedagogickej, ale posilňuje i náhľady na úctu voči odkazu národných dejín, zachovanie mieru na Zemi, zvyšovanie vzdelanosti národa, posilňovanie vlastenectva a mravnosti občanov.

Stiahnuť celý článok v PDF