Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Jašková, Anna Bartková, Lucia: V. doktorandská konferencia: Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie


Dňa 28. októbra sa na pôde Inštitútu edukológie a sociálnej práce (IEaSP), Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove konal v poradí už V. ročník doktorandskej konferencie pod názvom Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie. Aj prostredníctvom tohto odborného podujatia si akademická obec uctila pamiatku dlhoročnej univerzitnej pedagogičky a nestorky odboru Sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove Anny Tokárovej, ktorá stála pri zrode myšlienky pravidelnej organizácie doktorandských konferencií, ktoré ponúknu budúcim vedeckým pracovníkom a vedeckým pracovníčkam priestor na prezentáciu výsledkov svojej práce, odbornú diskusiu a networking.

Stiahnuť celý článok v PDF