Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kolláriková, Zuzana: Zmeny vo vydávaní pedagogických časopisov na Slovensku


V úvodníku pedagogického radu vedeckého periodika Pedagogickej fakulty Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis z roku 2009 napísal O. Kaščák pod názvom Vedecké časopisy na červenej listine (http://pdfweb.tru ni.sk/down/ACTAFP/2009/2009d.pdf s. 5-7), že na Slovensku nastal čas ohrozenia vydávania serióznej pedagogickej časopiseckej tlače.

Autor poukazuje na neprajné podmienky najmä v súvislosti so zabezpečením vydávania vedeckého pedagogického časopisu Pedagogická revue. Pripomína aj súčasné úzke čitateľské pokrytie menovanými Actami Facultatis Paedagogicae UT.

Stiahnuť celý článok v PDF