Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Konferencia „Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve“ (Andrej Rajský)


V Smolenickom zámku sa v dňoch 28. – 29. 10. 2010 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve. Toto vedecké podujatie zorganizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity pri príležitosti 375. výročia jej založenia. Spoluorganizátormi konferencie boli dve zahraničné inštitúcie: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej so sídlom v Lodži a Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Stiahnuť celý článok v PDF