Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Koršňáková, Paulína: Poznámky z jarného zasadnutia rady EERA


17. a 18. marca 2017 sa v Berlíne stretla rada EERA, ktorá od roku 1994 združuje zástupcov európskych (vedeckých) spoločností činných vo výskume vzdelávania. Vďaka prezieravosti a strategickej aktivite predchádzajúceho predsedu Slovenskej pedagogickej spoločnosti Ladislava Macháčka je naša spoločnosť (SPS) jednou zo zakladajúcich členských spoločností tejto asociácie.

Stiahnuť celý článok v PDF