Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Koršňáková, Paulína: Správa z konferencie ECER (European Conference for Educational Research) 2016 a zasadnutia výboru EERA (European Educational Research Association)


Slovenská pedagogická spoločnosť (SPAEDS) je členom EERA. Členstvo v tejto európskej asociácii má pre našich členov praktický význam. Členovia SPAEDS sa môžu na konferenciu ECER zaregistrovať za zvýhodnené vložné a od budúceho roka budú mať aj bezplatný prístup k časopisu EERJ, ktorý v spolupráci s EERA vydáva SAGE.

Tohtoročná konferencia ECER 2016, ktorá sa uskutočnila koncom augusta sa v Dubline, mala 2609 účastníkov. Zo Slovenska som v programe našla dve kolegyne, obidve vystúpili s príspevkami. Žiaľ, obidva príspevky boli v programe naplánované na rovnaký čas, a tak som nemala príležitosť na obidve stretnutia. Príspevok Heleny Tužinskej z UK Bratislava bol venovaný problematike inkluzívneho vzdelávania, Zuzana Kusá z SAV sa zamerala na problematiku implementácie práva na vzdelanie na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF