Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kozárová, Nina: Oslavy narodenia Ľudovíta Štúra v Nitre


Vláda Slovenskej republiky vyhlásila pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Po celom Slovensku, hlavne však v miestach jeho niekdajšieho pôsobenia, boli zorganizované rôzne spomienkové akcie. Ide o mestá: Modra, Uhrovec, Bratislava, Devín, Myjava, Ostrá Lúka, Nitra, Martin, Zvolen, Trenčín.

Ludevít Velislav Štúr sa narodil 28.októbra 1815 v Uhrovci a zomrel 12. januára 1856 v Modre. Ak by sme chceli určiť pole jeho pôsobenia, musíme vymenovať viacero profesií. Bol významným historikom, pedagógom, básnikom, publicistom, filozofom, politikom, redaktorom a jazykovedcom. O Ľudovítovi Štúrovi môžeme konštatovať, že bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného obrodenia v 19. storočí. V roku 1843 kodifikoval slovenský spisovný jazyk a v rokoch 1847 – 1848 bol menovaný poslancom uhorského snemu za mesto Zvolen.

Stiahnuť celý článok v PDF