Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Kudláčová, Blanka – Rajský, Andrej: Medzinárodné sympózium Kontinentálna „pedagogika“– jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike


V dňoch 17. – 18. októbra 2016 sa v Smolenickom zámku zišli odborníci z trinástich krajín strednej, južnej a juhovýchodnej Európy na medzinárodnom sympóziu Kontinentálna „pedagogika“ – jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike, ktoré organizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave spoločne s Central European Philosophy of Education Society so sídlom v Prahe. Cieľom sympózia bola reflexia súčasnej kontinentálnej pedagogiky v historickom a filozofickom pohľade.

Stiahnuť celý článok v PDF