Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Laluhová, Zuzana: Výročie založenia Laboratórnej školy Johna Deweyho v Chicagu


Na sklonku minulého roka uplynulo 120 rokov od založenia Laboratórnej školy Johna Deweyho v Chicagu (University of Chicago Laboratory Schools). V roku 1895, krátko po založení chicagskej univerzity, profesor John Dewey založil Laboratórnu školu, ktorá sa stala súčasťou samotnej univerzity. Brány pre prvých žiakov otvorila v roku 1896, kedy ju začalo navštevovať dvanásť detí pod pedagogickým vedením jediného učiteľa. Filozof a pedagóg John Dewey hľadal priestor, kde otestovať svoje myšlienky. Spočiatku ohromujúci edukačný experiment bol však veľmi úspešný a novovzniknutá škola sa stala synonymom progresívneho reformného edukačného systému, ktorý Spojené štáty potrebovali. Postupne si budovala svoje postavenie a získavala rešpekt širokej i odbornej verejnosti.

Stiahnuť celý článok v PDF