Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Lampertová, Alena: Konferencia Učiteľovo myslenie a uvažovanie vo Velkých Bílovicích


V predvianočnom čase, 7. až 9. 12. 2011, sa v hoteli Akademie vo Velkých Bílovicích konala medzinárodná vedecká konferencia v rámci cyklu Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Išlo v poradí už o trinástu konferenciu z tohto cyklu. Konferencia sa konala pod záštitou troch inštitúcií: Ústavu primárnej a preprimárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykové univerzity v Brne a Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Organizačný výbor sa tento rok tešil účasti referujúcich zo Slovenskej a Českej republiky, Poľska, Ruska, Bulharska a Nemecka.

Stiahnuť celý článok v PDF