Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Ludvíková, Ingrid: Seminár o európskej dimenzii vo vzdelávaní na slovenských školách


Päťdesiat pedagógov zo stredných a základných škôl z celého Slovenska aktívne diskutovalo a zdieľalo svoje skúsenosti na tému – ako dostať viac vzdelávania o európskych témach do ich súčasných školských vzdelávacích programov a ako posilňovať európske povedomie v mladých ľuďoch. Seminár Štátneho pedagogického ústavu a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku: „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci Slovenskej republiky“ priniesol potrebné informácie, podnety, spätnú väzbu a prísľuby riešení do budúcna.

V piatok, 23. októbra 2015, sa v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil seminár pre slovenských učiteľov stredných a základných škôl pod názvom „Európska dimenzia vo vzdelávaní v rámci SR“. Zorganizoval ho Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie (ZEK) na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF